Samenstellen van jaarrekeningen

Een goede, overzichtelijke jaarrekening is belangrijk voor u als ondernemer. Het geeft u een duidelijk beeld waar uw onderneming staat. Op basis van de cijfers in de jaarrekening kunt u verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst van de onderneming. Daarnaast moet u steeds vaker aan derden een jaarrekening kunnen overleggen. Bijvoorbeeld aan de bank wanneer u een krediet wilt aanvragen of aan de fiscus.

De jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw onderneming. De jaarrekening is niet alleen een weergave van alle bezittingen en schulden van de ondernemer, maar het geeft ook een duidelijk overzicht van alle inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode.  In de jaarrekening is een nadere analyse opgenomen van de financiële positie van uw onderneming en kunnen de resultaten worden vergeleken met voorgaande perioden. Zo wordt inzichtelijk op welke punten u moet bijsturen om uw ondernemersdoelstellingen te behalen.

Samenstellingsverklaring 
Wij verzamelen de benodigde gegevens, verwerken en rubriceren deze. Hieruit volgt uiteindelijk een samenvatting van de financiële informatie in de vorm van een jaarrekening. Wij stellen de jaarrekening samen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Als bevestiging voegen wij een samenstellingsverklaring aan de jaarrekening toe. Zo weet de ontvanger van de jaarrekening dat deze door een accountant met zorgvuldigheid is samengesteld en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. 

Uiteraard eindigt het traject niet bij het samenstellen van de jaarrekening. In een persoonlijk gesprek nemen we samen met u de cijfers en ontwikkelingen door, analyseren deze en kijken naar vooruitzichten, begrotingen, budgetten en toekomstige stappen.

U kunt ons altijd bereiken op kantoor uren voor vragen en afspraken.
0341 - 423 432
Neem contact met ons op
U kunt ons altijd bereiken op kantoor uren voor vragen en afspraken.
0341 - 423 432
Neem contact met ons op