Nieuws

juni
18

Verzamelspoedwet COVID-19 aangenomenTerug

De Eerste Kamer heeft het voorstel Verzamelspoedwet COVID-19 met algemene stemmen aangenomen. Dit verzamelwetsvoorstel bevat onder meer een tijdelijke spoedvoorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en een wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met het tijdelijk verlagen van de belasting- en invorderingsrente. De wet treedt op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip in werking.

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang financiële en fiscale zaken die voor u van belang zijn.

Aanmelden