Fiscale dienstverlening

De Nederlandse belastingwetgeving is complexe materie en er vinden vrijwel dagelijks ontwikkelingen plaats op fiscaal gebied. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het belastingrecht en kunnen u daardoor adequaat adviseren en behulpzaam zijn bij het opstellen en indienen van de aangiften. Vanuit onze deskundigheid streven wij naar de voor u optimale situatie, uiteraard binnen de grenzen van de regelgeving. U kunt hierdoor niet alleen tijd en inspanning, maar ook belasting besparen. Onze professionals helpen u graag met de volgende aangiften:
  • Inkomstenbelasting;
  • Omzetbelasting;
  • Vennootschapsbelasting;
  • Loonbelasting;
  • Dividendbelasting;
  • Successierecht

Na afronding van bijvoorbeeld de jaarrekening bereiden wij de belastingaangifte voor. Wij kijken daarbij uiteraard naar de optimale situatie voor u. Nadat u akkoord gaat, verzenden wij de aangifte elektronisch naar de belastingdienst. Om snel en adequaat te kunnen reageren op aanslagen die de belastingdienst op papier aan u heeft verzonden, kan u ons toestemming geven om een elektronische kopie van alle aanslagen te ontvangen. Zo kunnen wij makkelijk controleren of de belastingdienst de juiste aanslag aan u heeft opgelegd.

Het belastingrecht is een dynamisch vakgebied. De fiscale wetgeving is één van de meest complexe en ingewikkelde wetgeving in Nederland. Wekelijks verschijnt er een berg aan vakliteratuur om de fiscale veranderingen weer te geven. Epe Accountants vindt het van essentieel belang om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. Naast lidmaatschappen op fiscale vakbladen nemen medewerkers van Epe Accountants jaarlijks deel aan diverse fiscale curssusen.

Met de fiscale vakopleiding tot register belastingadviseur en jarenlange ervaring is Pieter van Felius het aanspreekpunt voor uw fiscale vragen op het gebied van belastingaangiften, bezwaarprocedures en het controleren van de belastingaanslagen. Daarnaast ligt zijn specialisme op de gebieden van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Hij en zijn team hebben ruime ervaring op hun vakgebied en zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

U kunt ons altijd bereiken op kantoor uren voor vragen en afspraken.
0341 - 423 432
Neem contact met ons op
U kunt ons altijd bereiken op kantoor uren voor vragen en afspraken.
0341 - 423 432
Neem contact met ons op