Werkkostenregeling

Inleiding
Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Dat betekent een ingrijpende wijziging van de systematiek van vergoedingen en verstrekking aan het personeel. De werkkgever die daarvoor kiest kan nog drie jaar, dus tot en met 2013, gebruik blijven maken van de huidige regeling. Die keuze kan ieder jaar opnieuw worden gemaakt.

Uitgangspunt
Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen. Dat geldt ook als de kosten voor 100% zakelijk zijn. De werkgever kan bepaalde vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen die binnen een bepaald budget belastingvrij vergoed kunnen worden, dit wordt ook wel de vrije ruimte genoemd.

Vrije ruimte
De vrije ruimte bedraagt 1,4% van de fiscale loonsom en deze ruimte kan belastingvrij worden vergoed aan de werknemer. Bij een fiscale loonsom op jaarbasis van € 250.000 kan de werkgever aan zijn werknemers jaarlijks voor een bedrag van € 3.500 belastingvrij
aan vergoedingen verstrekken. Denk hierbij aan een personeelsfeest, een kerstpakket of een bedrijfsborrel. Bij overschrijding van de vrije ruimte valt het meerdere onder een eindheffing van 80%. Eindheffing wil zeggen dat de loonheffing voor rekening van de werkgever komt en niet van de werknemer.

Tip: de vrije ruimte kan ook gebruikt worden om een hogere kostenvergoeding te verstrekken of een hogere kilometervergoeding dan de gebruikelijke € 0,19 cent.

Vrijstelling
Ondankt het uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, heeft de wetgever een viertal gerichte vrijstellingen gegeven die niet vallen onder de werkkostenregeling. De volgende categorieën vallen niet onder de werkkostenregeling:

Brutoloon en eindheffingsloon (salaris, vakantiegeld en auto van de zaak)
Intermediaire kosten (vergoeding op basis van een ingediende declaratie)
Gerichte vrijstellingen zoals kilometervergoeding, studie- en opleidingskosten, maaltijden in verband met overwerk en tijdelijke verblijfkosten in het kader van dienstbetrekking en curssusen
Nihilwaardering (koffie/thee, werkkleding en telefoon van de zaak)

Ezelsbruggetje
Epe Accountants heeft voor u een handig ezelsbruggetje bedacht om antwoord te geven op de vraag of een bepaalde vergoeding wel of juist niet onder de werkkostenregeling valt. Indien u van mening bent dat een bepaalde vergoeding wordt verstrekt aan de werknemer die noodzakelijk is voor het kunnen uitoefenen van zijn arbeid, dan valt deze vergoeding niet onder de werkkostenregeling en betaalt u geen eindheffing.

Ga terug


U kunt ons altijd bereiken op kantoor uren voor vragen en afspraken.
0341 - 423 432
Neem contact met ons op
U kunt ons altijd bereiken op kantoor uren voor vragen en afspraken.
0341 - 423 432
Neem contact met ons op