Nieuws

mei
06

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoering van een fiscale klimaat- en…
Lees verder
mei
04

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken,…
Lees verder
apr
29

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de …

Lees verder
apr
28

Geen overgang van onderneming: re-integratieverplichtingen blijven bestaan

Het Burgerlijk Wetboek definieert de overgang van onderneming als de overgang van een economische eenheid, di…

Lees verder
apr
26

Kamervragen NOW en uitkeren winst in buitenland

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over bedrijven die NOW hebben ontvangen en in het buite…

Lees verder
apr
20

Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van de werkgever…
Lees verder
apr
16

Verbetering werkwijze Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer suggesties gedaan voor een even…

Lees verder
apr
16

Verlenging nultarief testkits tot 1 juli

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. Dit besluit …

Lees verder
apr
13

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling te verdelen in…
Lees verder
apr
13

Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn…
Lees verder
maart
23

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden aangevraagd bij de…
Lees verder
maart
22

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te…
Lees verder

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang financiële en fiscale zaken die voor u van belang zijn.

Aanmelden